giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Môn giảng dạy:

Tiếng Anh chuyên ngành
Life may hurt but nature may heal

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân ngôn ngữ Anh

FacebookYoutube
Scroll to Top