giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Nguyễn Thị Thu

Giảng viên Nguyễn Thị Thu

Môn giảng dạy:

C, PHP, Laravel, C#

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Thạc Sĩ

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

2 năm kinh nghiệm đào tạo ngành CNTT

FacebookYoutube
Scroll to Top