Nếu bạn là
học sinh
lớp 12

Vẫn không biết mình nên học ngành nào ?
Chưa biết mình có phù hợp ngành CNTT ?
Yêu thích các sản phẩm công nghệ thú vị ?
Muốn đảm bảo cơ hội việc làm và mức lương xứng đáng ?

Nhân lực CNTT còn yếu do:

  • Chương trình đào tạo chưa đúng trọng tâm doanh nghiệp cần và không cập nhật kịp công nghệ mới
  • Sinh viên ra trường thiếu kỹ năng thực hành, làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp,...

Hãy tham gia Trắc nghiệm Tư duy Logic
để xác định chính xác khả năng phù hợp học ngành CNTT

THỜI ĐẠI 4.0 – THỜI ĐẠI CỦA NGÀNH LẬP TRÌNH

(*): Báo cáo Thị trường IT 2020 – TopDev

DỊCH VỤ CNTT NỔI BẬT (*)

Sản phẩm CNTT ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, tạo nên tiện ích cho cộng đồng

Thương Mại Điện tử
(E-Commerce)
Công nghệ Tài Chính
(Fintech)
Công nghệ đặt xe/
thức ăn
Xuất bản
phần mềm
Truyền thông trực tuyến,
Nội dung số
Du lịch
trực tuyến
Vận chuyển
hàng hóa
Công nghệ
hỗ trợ kinh doanh
Công nghệ cao
(AI/ML, IoT, …)
Phần mềm Dịch vụ
(SAAS, …)
Công nghệ Giáo dục
(Edtech)
Công nghệ Y tế
(Healthcare)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG (*)

Các công ty công nghệ lớn trên thế giới ngày càng tìm đến Việt Nam để thuê và xây dựng đội ngũ phát triển sản phẩm (Outsourcing); làn sóng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Make In Vietnam ngày càng phát triển (Product).

12,550
việc làm

2015
18,230
việc làm
+45%

2016
26,850
việc làm
+47%

2017
40,275
việc làm
+50%

2018
62,829
việc làm
+56%

2019

2020

MỨC LƯƠNG CNTT (*)

Sau 1 năm làm việc, mức lương của Lập trình viên thường tăng đến mức đáng kể

$338 - $520

Mới tốt nghiệp

$525 - $1,161

Kinh nghiệm 2-4 năm

$1,355 - $2,355

Cấp quản lý

TỪ $2,550

Giám đốc và cấp cao hơn
TRẮC NGHIỆM TƯ DUY LOGIC
  • Bài thi Tư duy Logic đánh giá Năng lực học CNTT, theo đúng chuẩn Quốc tế và độc quyền tại Aptech.
  • Bài thi gồm 45 câu trắc nghiệm tiếng Việt trong thời gian 60 phút, dành cho cả nam và nữ.
  • Học bổng dành cho bạn đạt 18 câu đúng trở lên Cơ sở khoa học xác định bạn đủ khả năng học CNTT.