Góc học viên

Sản phẩm học viên

Hệ thống quản lý điểm sinh viên

Tại Việt Nam hiện nay, nhu cầu được học đại học càng ngày càng tăng cao. Cùng với chính sách mở cửa với học sinh có nhu cầu được học tập ở trình độ cao, lượng sinh viên của các trường đại học ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ chương trình học niên chế sang chương trình học tín chỉ gây ra nhiều khó khăn cho các trường đại học trong việc quản lý hệ thống kết quả.

Trước khi có các hệ thống thông tin, các trường phải lưu trữ trên sổ sách, dễ xảy ra sai sót. Sau khi phổ biến sử dụng CNTT, phần mềm được sử dụng phổ biến là Excel của Microsoft. Tuy có rất nhiều ưu việt, nhưng với lượng dữ liệu càng lớn, Excel – do không phải phần mềm được chuyên biệt hóa cho chức năng quản lý điểm – sẽ lộ ra các bất lợi như: kích thước file lớn, quy trình tìm kiếm và thêm mới phức tạp, khó phân loại,..

Từ hiện trạng đó, Đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên của nhóm các bạn học viên Ngô Vĩnh Toàn, Lê Quang Nguyên, Phạm Thị Giỏi, Nguyễn Thu Vân được ra đời nhằm giải quyết được những tồn đọng trên..

Đối tượng sử dụng: Phòng đào tạo các trường học

Các chức năng:

o   Lưu trữ điểm số, sinh viên, môn học, lớp, khóa

o   Tìm kiếm sinh viên theo  lớp, khoa

o   Tìm kiếm điểm theo sinh viên, môn học

o   Tính điểm tổng kết môn học

o   Đăng nhập

o   Đăng ký

Thiết kế hệ thống:

1. Lưu trữ điểm số, sinh viên, môn học, lớp, khóa:
 
he-thong-quan-ly-diem-1

he-thong-quan-ly-diem-2

he-thong-quan-ly-diem-3

he-thong-quan-ly-diem-4

 

he-thong-quan-ly-diem-5

 

2. Tìm kiếm sinh viên:

he-thong-quan-ly-diem-6

Tìm kiếm theo lớp

he-thong-quan-ly-diem-7

Tìm kiếm theo Mã số Sinh viên

he-thong-quan-ly-diem-8

Tìm kiếm theo tên

3. Tìm kiếm điểm

he-thong-quan-ly-diem-9

Tìm kiếm điểm theo môn học

he-thong-quan-ly-diem-10

Tìm kiếm điểm theo xếp loại

he-thong-quan-ly-diem-11

Tìm kiếm điểm theo sinh viên

4. Tính điểm tổng kết:

he-thong-quan-ly-diem-12Điểm tổng kết= (Điểm
lần 1 +Điểm lần 2*2+Điểm cuối kỳ*3 )/6

5. Đăng nhập:

he-thong-quan-ly-diem-13

6. Đăng ký:

he-thong-quan-ly-diem-14

Yêu cầu về phần cứng và phần mềm:

– Hardware: không
– Software: Java Virtual Machine

 

 

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
FacebookYoutube
Scroll to Top