Tin tức

Tin Tổng Hợp

Tính năng bị xoá hoặc dừng nâng cấp trong Windows 10 Fall Creators Update

Những tính năng và chức năng dưới đây trong Windows 10 Fall Creators Update sẽ bị xoá khỏi sản phẩm này trong bản công bố mới nhất (“Xoá”) hoặc không được phát triển và có thể bị xoá trong bản công bố tiếp theo (“Dừng nâng cấp”).

Danh sách này giúp người dùng tự xem xét những tính năng bị xoá hoặc dừng nâng cấp cho kế hoạch của họ. Danh sách có thể sẽ được chỉnh sửa và chưa đầy đủ tất cả những tính năng và chức năng bị dừng nâng cấp. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là ứng dụng Paint.

Những tính năng bị Windows xoá hoặc dừng nâng cấp

Ứng dụng XoáDừng nâng cấp


Ứng dụng 3D Builder

Không còn được cài đặt như một ứng dụng mặc định. Có thể sử dụng Print 3D và Paint 3D để thay thế. Tuy nhiên, 3D Builder vẫn có thể download từ Windows Store.

X


Apndatabase.xml

Để tìm hiểu thêm về database thay thế, xem bài viết của Trung tâm Phát triển Phần cứng sau đây: 

MO Process to update COSA

COSA FAQ   

X


Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Khoá quyền sử dụng. Có thể sử dụng tính năng Exploit Protection của Windows Defender Exploit để thay thế.

X


IIS 6 Management Compatibility

Khuyến cáo người dùng nên sử dụng công cụ soạn thảo thay thế và một bảng quản lý mới hơn.

X


IIS Digest Authentication

Khuyến cáo người sử dụng sử dụng những phương pháp xác thực thay thế.

X


Microsoft Paint

Có thể download qua Windows Store. Tính năng của Paint sẽ được chuyển sang Paint 3D.

X


Outlook Express

Xoá dòng lệnh nguồn không hoạt động này.

X


Ứng dụng Reader

Chức năng này sẽ chuyển sang Microsoft Edge.

X


Danh sách đọc

Chức năng này sẽ chuyển sang Microsoft Edge. 

X


Mã hoá RSA/AES cho IIS

Khuyên người dùng nên sử dụng ứng dụng cung cấp mã hoá CNG.

X


Đồng bộ hoá Cài đặt

Những thay đổi kết thúc: Quá trình đồng bộ hoá hiện tại đang được dừng nâng cấp. Trong bản công bố tới, hệ thống lưu trữ đám mây tương tự với đồng bộ hoá cài đặ sẽ được sử dụngcho cả người dùng Enterprise State Roaming và những người dùng khác. (Trong thời gian qua, những người dùng này sử dụng những hệ thống lưu trữ đám mây khác.)

X


Chức năng Bảo vệ màn hình trong Themes

Sẽ bị vô hiệu hoá trong Themes (được đánh dấu là “Xoá” trong bảng nay). Chức năng Bảo vệ màn hình trong Group Policies, Control Panel, và Sysprep sẽ dừng nâng cấp nhưng vẫn có thể sử dụng. Chức năng và chính sách Khoá màn hình sẽ được ưu tiên hơn.

XX


Syskey.exe

Chức năng bảo mật không an toàn này sẽ bị xoá. Người dùng được khuyên nên dùng BitLocker để thay thế. Để có thêm thông tin, xem bài viết của Knowledge Base: 4025993

Công cụ Syskey.exe không còn được hỗ trợ trong Windows 10 RS3 và Windows 10 Server 2016 RS3

X


Giải pháp lữu trữ hình ảnh bằng hệ thống

Người dùng được khuyến cáo sử dụng những giải pháp lữu trữ full-dík từ công cụ khác.

X


TCP Offload Engine

Lệnh nguồn này sẽ bị xoá. Chức năng này trước đó đã được chuyển sang Stack TCP Engine. Để có thêm thông tin, xem bài viết của PEE Platform Blog: 

Why Are We Deprecating Network Performance Features (KB4014193)?

X


Tile Data Layer

Được thay thế bằng Tile Store.

X


TLS RC4 Ciphers

Bị vô hiệu hoá như một ứng dụng mặc định. Để có thêm thông tin, xem chủ đề sau đây của Windows IT Center: TLS (Schannel SSP) changes in Windows 10 and Windows Server 2016

X


Trình quản lý Mật khẩu Người dùng Trusted Platform Module (TPM)

Lệnh nguồn này sẽ bị xoá.    

X


Trusted Platform Module (TPM): TPM.msc và Trình quản lý Từ xa TPM

Được thay thế bằng một phần mềm chuyển đổi người dùng mới trong bản công bố tới.

X


Trình quản lý Từ xa Trusted Platform Module (TPM)

Lệnh nguồn này sẽ bị xoá trong bản công bố tới.

X