giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Nguyễn Ngọc Duy

Giảng viên Nguyễn Ngọc Duy

Môn giảng dạy:

Core Java, Swing, JDBC, Java Web, EJB, Web Services, Spring
Học như cày sau này sẽ thành công

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2009 – đến nay: Giảng viêncấp cao tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech
  • 2018 – đến nay: Developer tại VinID
FacebookYoutube
Scroll to Top