giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Trương Ngọc Khắc Nguyên

Giảng viên Trương Ngọc Khắc Nguyên

Môn giảng dạy:

.NET, PHP, Winform
Một vấn đề luôn có nhiều mặt (nhiều góc nhìn - nhiều khía cạnh), quan trọng là bạn đang đứng ở mặt nào (góc nhìn nào - khía cạnh nào) để quan sát, để hiểu rõ, để giải quyết.

Bằng cấp:

Kỹ sư công nghệ thông tin

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại Học Công Nghệ Sài Gòn- Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin/Kỹ sư Phần Mềm

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • Kinh nghiệm giảng dạy 13 năm chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin về Lập trình website.
  • Tham gia các dự án tự do.
FacebookYoutube
Scroll to Top