giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Ngô Vĩnh Toàn

Giảng viên Ngô Vĩnh Toàn

Môn giảng dạy:

HTML,CSS, JAVASCRIPT, SQL, PHP
Đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi, bởi vì bạn đang lên dốc.

Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.
  • Advanced diploma in Software engineering Aptech.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2017 - 2018: Software developer Công ty Cổ phần Công nghệ Nhân Tín.
  • 2018 - 2020: Software developer công ty cổ phần truyền thông CNTT Việt Nam.
  • 2020 - 2021: Software Developer Công ty TNHH 7uptheme.
  • 2021 - nay: Founder Công ty TNHH Tech888 Việt Nam.
  • 2020 - nay: Giảng viên tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top