giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Lã Việt Dũng

Giảng viên Lã Việt Dũng

Môn giảng dạy:

C, HTML5, SQL, PHP, C#
Khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện

Trình độ chuyên môn:

  • Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Microsoft Certificate Professional Developer (MCPD).

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2008 - nay: CEO LIVA Software Company.
  • 2006 - nay: Giám đốc ActiveGroup Software Center.
  • 2001 - nay: Giảng viên lập trình tại Aptech.
  • 2003 - 2005: Manager - Hanoi Informatics And Telecommunications Joint Stock Company.
  • 2001 - 2003: Team Leader FINTEC Corporation.
  • 1999 - 2001: Technical - ADN - Global One Limited Company
FacebookYoutube
Scroll to Top