giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Trần Ngọc Tú

Giảng viên Trần Ngọc Tú

Môn giảng dạy:

HTML, C#, Asp.net
Đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi, bởi vì bạn đang lên dốc.

Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2020-2022: Công ty cổ phần phần mềm IMIC Technology Việt
    Nam.
  • 2022-2023: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh phần mềm VinHMS ( Tập đoàn VinGroup).
  • 2023: Công ty TNHH Niteco Việt Nam
FacebookYoutube
Scroll to Top