giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Bùi Duy Khiêm

Giảng viên Bùi Duy Khiêm

Môn giảng dạy:

Java, .NET, PHP, Mobile, Front-End, Back-End
Đặt câu hỏi để có thêm câu hỏi

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Đại học chuyên ngành CNTT

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • Kinh Nghiệm giảng dạy 14 năm chuyên về Phân tích tối ưu hóa hệ thống
  • Tham gia đào tạo nhân lực công ty Prudential prudencial,...
FacebookYoutube
Scroll to Top