giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Chu Văn Quang

Giảng viên Chu Văn Quang

Môn giảng dạy:

Java Script

Trình độ chuyên môn:

  • The Degree of Engineer in Information Techology University of Transport and Communications.
  • Chứng chỉ quản trị Linux.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2016 - 2018: Giảng dạy C++, Java tại câu lạc bộ tin học tại trường Đại học Giao Thông Vận Tải.
  • 2022 - nay: Giảng viên tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top