giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Đặng Minh Tuấn

Giảng viên Đặng Minh Tuấn

Môn giảng dạy:

C, HTML, CSS, JS, PHP, C#, XML, SQL …

Quốc tịch:

Việt Nam

Bằng cấp:

Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2010-2021: sáng lập, làm giảng viên, quản lý dự án và lập trình viên cho hoctudau.com và một số sản phẩm cá nhân khác
  • 2016: quản lý dự án và lập trình tại công ty AIC
  • 2008-2010: Giảng viên tại Aptech
FacebookYoutube
Scroll to Top