giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Đặng Trần Long

Giảng viên Đặng Trần Long

Môn giảng dạy:

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS, ReactJS, SQL Server, MySQL, PHP, Laravel, XML-JSON, Java1, Java2, C#, Python.
Học để làm được việc

Trình độ chuyên môn:

  • Thạc sỹ Công nghệ thông tin chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Kỹ sư CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Cử nhân khoa học ngành Sư phạm Kỹ thuật Đại học sư phạm Hà Nội.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Aptech, Đại học FPT
  • Trên 5 năm kinh nghiệm làm về các dự án web PHP-Laravel-ReactJS.

Mô tả thêm:

Giám đốc đào tạo tại V1Study.

FacebookYoutube
Scroll to Top