giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Đào Mạnh Thắng

Giảng viên Đào Mạnh Thắng

Môn giảng dạy:

.NET, Hybrid mobile (phonegap)
“Điều tâm đắc nhất trong cuộc đời tôi là sự tiến bộ của học trò”.

Trình độ chuyên môn:

Higher Diploma in Computer Science, Genetic Computer School
Bachelor in English, Hanoi University
Chứng chỉ quản trị Linux, Windows – Genetic
Chứng chỉ mạng AMP ACT 1, TE-Connectivity

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

2005 - 2007: Trưởng phòng IT công ty TNHH Tipaco
2008 - 1012: Trưởng phòng IT công ty cổ phần truyền thông Domino Media (2008 - 2012)
2009 - 2010: Chuyên viên tư vấn và chuyên gia phần mềm máy tính theo đề án cơ sở dữ liệu mạng về phòng - chống bạo lực gia đình do Vụ Gia Đình kết hợp với UNFPA thực hiện.
2011 - 2012: Chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin của đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng - chống bạo lực gia đình của Vụ Gia Đình - Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch.
2012 - nay: Trưởng phòng IT công ty cổ phần tư vấn & thiết kế D3+
2013 - 2016: Điều phối viên an toàn, đào tạo và IT công ty TNHH Công nghiệp MCL Việt Nam - Mancala Asia - Mancala Group Australia.
2014 - nay: Giảng viên cao cấp .NET tại Aptech

FacebookYoutube
Scroll to Top