giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Đào Quang Linh

Giảng viên Đào Quang Linh

Môn giảng dạy:

Java Core, Java 2 EE, Spring, Android, Dart & Flutter…
If you can't be good, then be careful

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân CNTT - Đại học FPT.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

 • 02/2016 – 06/2016: Java Trainer tại Đại học FPT.
 • 05/2026 – 10/2016: Android Trainer tại Đại học FPT.
 • 03/2026 – 10/2016: Android Developer tại Techkids Coding School.
 • 10/2016 – 03/2027: Developer & Algorithm Researcher tại FPT Software.
 • 04/2017 – 09/2017: Project Manager/Algorithm Researcher/Android Developer tại Đại học FPT.
 • 03/2017 – 07/2020: Mobile Team Leader/Android&iOS Developer/Scrum Master tại 30SHINE.
 • 07/2020 – đến nay: Android & iOS Developer tại K-SOFT.
 • 12/2020 – đến nay: Android & iOS Developer tại PEXNIC.
 • 05/2020 - đến nay: Android & iOS Developer tại Mobilus Corporation Japan.
 • 03/2020 - đến nay : Mobile Team Leader tại Susasoft.
 • 06/2020 - đến nay: Android Developer tại Jolt Mate USA.
 • 04/2022 – 08/2022: Android & iOS Developer tại 100MAN.
 • 2022 – đến nay: Giảng viên tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top