giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Đinh Thị Thu Trang

Giảng viên Đinh Thị Thu Trang

Môn giảng dạy:

C, C++, SQL, C#...
Mọi cố gắng không bao giờ là thừa.

Trình độ chuyên môn:

  • Trường Đại Học Công Nghệ - Ngành Công Nghệ Thông Tin
  • Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 8/2009 – đến nay:  Giảng viên trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.
  • 10/ 2013 – đến nay: Giảng viên thỉnh giảng trường Trung Tâm Sư Phạm Ngoại Ngữ, Trường nghề quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, Đại Học Mở Hà Nội, Cao đẳng Công Thương, Cao đẳng công nghệ Bách Khoa…
  • 9/2022 – đến nay: Giảng viên thỉnh giảng trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa.
  • 2022 - đến nay: Giảng viên tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top