giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Dương Thanh Sơn

Giảng viên Dương Thanh Sơn

Môn giảng dạy:

SQL, PHP, Java, ERP, Odoo, Android, Mobile
Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường

Trình độ chuyên môn:

 • Bachelor of information technology - Hanoi University of Business and Technology
 • Higher Diploma In Software Engineering, Computer Software Engineering – Aprotrain Aptech.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

 • 2010 – 2012: Android Developer at Gzone VN
 • 2012 – 2014: Android Team Leader, PHP Team Leader at Gzone VN
 • 2014 – 2015: Senior Android Developer at Parlayz
 • 2015: Android Trainer at NIIT
 • 2015 – 2016: Co-founder at Skynet
 • 2017 – 2018: Project Manager at IFI Solution
 • 2018 – 2019: Project Manager at Topica
 • 2019 – đến nay: CIO at ICOEURO
 • 2020: Giảng dạy tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech
FacebookYoutube
Scroll to Top