giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Môn giảng dạy:

C#, Python, JS, R, DevOps, Data

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Công nghệ thông tin, Viễn thông

Trình độ chuyên môn:

  • 10 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong ngành CNTT, cụ thể là lĩnh vực Data Science
  • Giám Đốc - Công ty TNHH Giải pháp Viễn thông TEL4VN
FacebookYoutube
Scroll to Top