giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Lục Văn Tiến

Giảng viên Lục Văn Tiến

Môn giảng dạy:

Azure Cloud, SMAC, .Net Core, Java, Node JS, SQL Server, JSON, PHP, HTML & CSS
Không bao giờ bỏ cuộc, hôm nay khó, ngày mai cũng khó, nhưng ngày kia là ngày tuyệt vời.

Trình độ chuyên môn:

  • Master of Information System Design in University of Crntral Lancashire and Hanoi University.
  • Microsoft Certificate Professional Developer (MCPD).
  • Block chain Certificate Express of Sophia Academy.
  • International Higher Diploma in Computer Studies Genetic Computer School and Hanoi University of Science and Technology

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2005 – 2006: Freelancer LG company, Fiona Company.
  • 2005 – 2008: Developer of VASC software and media company.
  • 2008 – 2022: IT Manager of Vietnamnet Newspaper.
  • 2013 – đến nay: Founder of Csoftlife Company.
  • 2020 – đến nay: IT Teacher of Aptech Education
FacebookYoutube
Scroll to Top