giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Ngô Trung Kiên

Giảng viên Ngô Trung Kiên

Môn giảng dạy:

HTML/CSS, PHP, Java, SQL Server
Mỗi bạn học viên Aptech là Lập trình viên xuất sắc trong tương lai

Quốc tịch:

Việt Nam

Bằng cấp:

Cử nhân Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

  • Có kinh nghiệm giảng dạy 3 năm tại Aptech
  • Technical Teamleader tại WVB Vietnam
FacebookYoutube
Scroll to Top