giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Nguyễn Đức Hoàng

Giảng viên Nguyễn Đức Hoàng

Môn giảng dạy:

Java, SQL, .NET, giảng dạy các môn: ASP.NET, Windows Form, WCF, MVC, MVP, HTML & CSS…
Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Quốc tịch:

Việt Nam

Bằng cấp:

Kỹ sư vật lý tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

  • Kinh nghiệm 11 năm lập trình, ứng dụng Mobile, Web, Machine Learning.
  • Tham gia các dự án tự do: mobile, web
  • Tham gia đào tạo các khóa lập trình cho doanh nghiệp, luyện thi chứng chỉ Microsoft
  • Tham gia diễn giả tại các hội thảo Mobile Day, Google Developer Group(GDG)
  • Giảng viên trung tâm đào tạo lập trình viên Aptech từ 2018 đến nay
FacebookYoutube
Scroll to Top