giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên Nguyễn Mạnh Hùng

Môn giảng dạy:

Công nghệ .Net Microsoft và ngôn ngữ lập trình C/C++, UML, Com/Com+, Dcom.
Sống và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội – 2000
  • Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Hà nội – 2007
  • Thạc sỹ Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà nội - 2011.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2001 – 2007: Nghiên cứu viên và nghiên cứu viên chính tại Trung tâm phần mềm Thủy lợi viện Khoa học Thủy lợi.
  • 2007 – 2010: Trưởng nhóm kỹ thuật và Quản trị dự án tại Vietsoftware International.
  • 2008 – 2013 - đến nay: Giảng viên CNTT tại Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech.
  • 2012 – 2014: Chuyên gia Công nghệ thông tin - Dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực sông mekong – ADB.
  • 2014 đến nay: Giám đốc kỹ thuật tại Công ty TNHH Hệ Sinh Thái Phần Mềm.
FacebookYoutube
Scroll to Top