giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Phan Hữu Trí

Giảng viên Phan Hữu Trí

Môn giảng dạy:

Java, .NET, PHP, Mobile, Front-End,...
Không có thất bại mà chỉ là thử thách

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

Kinh nghiệm giảng dạy 12 năm chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin: Java, .NET, PHP, Mobile, Front-End,…
Tham gia các dự án tự do.

FacebookYoutube
Scroll to Top