giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Tiêu Hà Phong

Giảng viên Tiêu Hà Phong

Môn giảng dạy:

Có thể giảng dạy toàn bộ Chương trình Đào tạo tại Aptech.
You never know unless you try

Trình độ chuyên môn:

Bachelor of Science in Information Systems and Computer Science tại Murdoch University, Australia

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2015 – 2020: Full-Stack Web Developer tại The Software Practice Pte Ltd, Singapore.
  • 2015 – đến nay: Giảng dạy tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top