giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Tô Hoàng Anh

Giảng viên Tô Hoàng Anh

Môn giảng dạy:

Core Java, Java EE, Spring
Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống

Quốc tịch:

Việt Nam

Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân CNTT - Đại học FPT

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2018 – 2022: Front-End Developer, Back-End Developer, Web Design, Test Design tại FPT SOFTWARE.
  • 2022 - đến nay: Back-End Developer, Web design, Test design - X8 GUILD.
  • 2020 - đến nay: Giảng viên tại ANEST ACADEMY. 
  • 2022 – đến nay: Giảng viên tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top