giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Trần Ngọc Thêm

Giảng viên Trần Ngọc Thêm

Môn giảng dạy:

Kỹ năng mềm
Thành công & Hạnh phúc đến sự lựa chọn & nỗ lực ngày ngày, xuất sắc vượt trội

Quốc tịch:

Việt Nam

Bằng cấp:

Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 15 năm đào tạo Kỹ năng mềm
  • 2007 – 2010: Giảng viên Tâm Việt Group
  • 2010 – 2012: Phó giám đốc Tâm Việt Hà Nội
  • 2012 - 2013: Giám đốc Tâm Việt Hà Nội
  • 2013 - Hiện nay: Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng đào tạo Tâm Việt Group
FacebookYoutube
Scroll to Top