giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Trần Văn Điệp

Giảng viên Trần Văn Điệp

Môn giảng dạy:

HTML/CSS/JS, Bootstrap/jQuery, AngularJS, Angular (10, 12), SQL Server, Java, XML/JSON, C#, NodeJS, VueJS, JSP/Servlet, EJB, WS, Spring MVC/Boot, Android Java, Dart/Flutter, iOS Objective-C, iOS Swift
Hãy coi những dòng code như người thân của bạn. Luôn yêu quý và chăm chút mỗi ngày.

Quốc tịch:

Việt Nam

Bằng cấp:

Kỹ sư phần mềm

Trình độ chuyên môn:

  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Aptech cơ sở Lê Thanh Nghị
  • Freelancer tại Công ty Cổ phần ZicZac Việt Nam
FacebookYoutube
Scroll to Top