giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Võ Thanh Duy

Giảng viên Võ Thanh Duy

Môn giảng dạy:

WordPress

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Đại học chuyên ngành CNTT

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

6 năm đào tạo Wordpress tại nhiều đơn vị đào tạo khác nhau

FacebookYoutube
Scroll to Top