giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Vũ Hồng Phong

Giảng viên Vũ Hồng Phong

Môn giảng dạy:

Java Core, Android
“Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. But the day after tomorrow is beautiful” - Jack Ma

Trình độ chuyên môn:

  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • T8/2014 - T10/2015: Developer tại FPT Software.
  • T1/2016 - T1/2021: Developer tại Samsung Vietnam Mobile R&D Center.
  • T4/2021 - đến nay: Developer tại Alphaway Technology (MB Bank Onsite).
  • 2020 - đến nay: Giảng viên tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top